3W Slovakia

3W Slovakia s.r.o.

O nás.


Naša firma sa zaoberá pasportizáciou cintorínov miest a obcí už od roku 2007.

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis od zdokumentovania hrobových miest až po vyhotovenie informačných tabúľ. Takisto poskytujeme prístup do správy cintorína s možnosťou vytvárania nájomných zmlúv a ich následného zverejňovania.

Prevádzkujeme portál Virtuálne cintoríny Slovenska, na ktorom sú zverejnené hrobové miesta od viac ako 300 obcí Slovenska. Nájdete tu mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.

Pasportizácia cintorínov.


Samotná pasportizácia pozostáva zo zamerania jednotlivých cintorínov, hrobov, nadzemnej infraštruktúry. Ďalej fotenia jednotlivých hrobov - hrobových miest, prepisu dát do databázy. Vytvorenie digitálnej mapy (vo vektoroch). Implementácia dát do softvéru, naplnenie databáz (údaje + foto ).

Aplikácia www.virtualnycintorin.sk umožňuje administrátorom plnú obsluhu editácie nových údajov, zakresľovania nových hrobov - hrobových miest priamo v digitálnej mape portálu. Implementáciu dát, nájomných zmlúv, fotografií, editáciu dát do existujúcich hrobových miest atď..

Jedinečnosťou a veľkou výhodou softvéru je, že nekupujete softvér pre evidenciu, ktorý je potrebné napĺňať údajmi, čo zaberá veľké množstvo času, ale už naplnenú databázu.

www.virtualnycintorin.sk

Zverejnenie aplikácie priamo na Vašom webovom sídle. Verejnosť má možnosť Sledovania, vyhľadávania, kontrolovania atď. (bez osobných údajov). Automatizované zverejňovanie nájomných zmlúv bez zásahu pracovníka, taktiež priamo na Vašom zverejňovacom sídle, Vašej web stránky. Aplikácia umožňuje exportovanie dát, evidenčnú knihu, v plnom rozsahu: zmlúv, úhrad, hrobov, zosnulých, nájomcov atď. v rôznych formátoch (excel, word, pdf).

Informačná tabuľa zosnulých je súčasťou aplikácie, v ktorej sú pripravené podklady pre úpravu tabule po fyzickej pasportizácii cintorína, po zistení aktuálneho stavu hrobov a zápisov z dôvodu spresnenia veľkosti.

Portál nájdete na www.virtualnycintorin.sk s možnosťou prehliadania štruktúry aplikácie.

Pre viac informácii Vás navštívime priamo vo Vašej obci, meste, kde Vám radi predstavíme a objasníme podrobné informácie.

Informačná tabuľa zosnulých a hrobových miest na cintoríne.


Cintorín je počtom objektov, ktoré ho tvoria, hlavne hrobovými miestami dosť náročný na orientáciu pre každého návštevníka. V súčasnosti sú cintoríny štandardne vybavené pre tieto účely rôznymi informačnými panelmi, tabuľami, či vitrínami, ktoré obsahujú informácie o prevádzke cintorína pre návštevníkov formou vývesiek na formáte A4, nanajvýš doplnené jednoduchou mapou cintorína s očíslovanými hrobovými miestami. Aby takáto informačná tabuľa spĺňala aj orientačný, resp. navigačný účel, musí obsahovať ďalšie informácie, potrebné pre presnú lokalizáciu hľadaného hrobu.

Toto spĺňa naša Informačná tabuľa zosnulých, ktorá pozostáva z dvoch častí:

Vyhľadaním zosnulého podľa priezviska v abecednom zozname spolu s identifikáciou hrobového čísla dostáva návštevník informáciu o polohe hľadaného hrobu v príslušnej sekcii na situačnom pláne cintorína.

Príklad informačnej tabule
Príklad informačnej tabule
Príklad informačnej tabule

Informačné vitríny


Dodávame kvalitné informačné vitríny určené do interiéru aj exteriéru. Materiál rámu je kvalitný eloxovaný hliník (aj vo farebných prevedeniach a drevo dekore). Montáž možná na stenu alebo stojan.

 • Jednokrídlové vitríny
 • Jednokrídlové vitríny SLIM
 • Hrúbka vitríny: 30 mm a 40 mm
 • Dostpupné veľkosti vitrín / počet hárkov A4: A4 x 4 - A4 x 16
 • Smer otvárania dvierok: bočné
   
 • Montáž na stenu alebo stojan
 • Dvojkrídlové vitríny
 • Dvojkrídlové vitríny
 • Hrúbka vitríny: 30 mm, 60 mm, 80 mm
 • Dostpupné veľkosti vitrín / počet hárkov A4: A4 x 8 - A4 x 30
 • Smer otvárania dvierok: do oboch bočných strán
 • Montáž na stenu alebo stojan
 • Jednokrídlové vitríny UP
 • Jednokrídlové vitríny UP
 • Hrúbka vitríny: 30, 40, 60 a 80 mm
 • Dostpupné veľkosti vitrín / počet hárkov A4: A4 x 12 - A4 x 27
 • Smer otvárania dvierok: do hora pomocou tlakových vzpier
 • Montáž na stenu alebo stojan

Smerové tabule, smerové šípky, rozcestníky


Smerové tabule, smerové šípky, rozcestníky Znakom dobre vybavenej obce či mesta sú orientačné systémy.
Smerové značenia formou smerových šípok pomáhajú k lepšej orientácii hlavne cudzím a turistom, ale aj domácim obyvateľom.

Kladieme dôraz predovšetkým na jednoduchosť a stabilitu. Na nosný stĺp z eloxovaného hliníka sa pripevňujú smerové šípky, ich množstvo a polep si môžete navrhnúť sami.

Samolepky


Samolepky Samolepka je efektívny spôsob ako upozorniť - vyzvať nájomcu k úhrade nájomného za hrobové miesto. Zadná časť je prispôsobená na lepenie aj na nerovné povrchy, ale zároveň po odstránení nezanecháva stopy lepidla a nepoškodzuje náhrobný kameň.

Kontakt.


3W Slovakia s.r.o.
Melčice 589
Melčice-Lieskové
913 05

IČO: 36746045
DIČ: 2022355291

☏ +421 903 210 053
☏ +421 915 898 815


Referencie


Ukážky niektorých z našich prác

powered by w3.css     made by SW.IT.